Etiket arşivi: yönetmelik

Özel Güvenlik Yasaları

Özel güvenlik hizmetleri hakkındaki yasalar ve güvenlik mevzuatı külliyatı aşağıda olup, konuya özel yasa 5188 sayılı kanundur.

2004 tarihine kadar her hangi bir kanuni mevzuatı bulunmayan özel güvenlik hizmeti sektörü, güvenlik görevlileri ve güvenlik firmalarının görev, yetki ve sorumlulukları ile Özel güvenlik hizmetleri hakkında hukuki düzenlemeler 5188 sayılı kanun ile düzenlenmiş olup, 5188 sayılı  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR YASANIN kabul tarihi 10/06/2004 olup,  26/06/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (2011 yılı itibari ile torba yasa ile özel güvenlik kanunu tasarısı 2011 Mart ayında TBMM’nde kabul edilmiş, son hali itibari ile esaslı değişikliklere uğramamıştır).

Yasanın tam metni :

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ya da Özel güvenlik hizmetleri kanunu .

Güvenlik yasasının uygulaması ve yürütülmesine ilişkin yönetmelik ise (Özel Güvenlik Yönetmeliği) 07-10-2004 tarihli  25606 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş, böylelikle 5188 sayılı yasanın uygulaması hakkında takip edilecek yöntemler ve kurallar işbu özel güvenlik yasaları ve mevzuat bütünlüğü ile hüküm altına alınmıştır.

Güvenlik mevzuatı ile ilgili ayrıntılı bilgiler için guvenlikyasasi.com ve ozelguvenlikyasasi.com sayfalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

Avrupa Birliği Uyum Yasaları

AB UYUM Yasaları :

Avrupa birliğine üye olma süreci içinde TBMM tarafından çıkarılan yeni yasalara AB uyum yasaları denmektedir. Yeni çıkan yasalardan maksat, ya yasal düzenleme olmayan ya da yasal düzenleme olup da üzerilerinde değişiklik yapılan yasalardır. Avrupa birliği müktesabına uyum süresince sayısız yeni yasa çıkmış, TBMM bir çok yasaları da değiştirmiştir.

Konu hakkında tüm yasaları burada tek tek belirtmek yerine öncelikle Hukuki Net sitesinin Mevzuat kısmına gözatmanızı önemle hatırlatırız. Burada Avrupa Birliği Uyum yasaları denilen son çıkan  yasalar, yasa değişiklikleri ve bu yeni çıkan yasalar ve son yasa değişiklikleri hakkında geniş bilgiler bulabilirsiniz.