Okul Yasaları

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, MEB mevzuatı çerçevesinde eğitim ve öğretim görevlerini ifa ederler. Çoğu öğrenci ve veli tarafından merak edilen ve bilinmesi gereken ve özetle okul yasaları diyebileceğimiz mevzuatın öğrenciler ve veliler tarafından öğrenilmesinde büyük yarar vardır. Çünkü yasal düzenlemeler, gerek okul, gerek öğretmen ve gerekse öğrencilerin yasal haklarını ve ödevlerini bilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Okul yasaları gerek okul idaresi ile öğretmenler, gerek bakanlık ile okul, gerekse okul ile öğrenci arasındaki hukuki ilişlileri düzenlemektedir.

Bilinmesinde yarar olan okul yasaları şunlardır:

  1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU
  2. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN
  3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (13.12.1983 TARİHLİ VE 179 SAYILI, 8.6.1984 TARİHLİ VE 208 SA- YILI, 23.10.1989 TARİHLİ VE 385 SAYILI, 9.4.1990 TARİHLİ VE 419 SAYILI, 28.8.1991 TARİHLİ VE 454 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN)
  4. MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
  5. MILLI EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5005 sayılı yasa)

KKTC Yasaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları birçok düzenleme açısından Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına benzer.

Ancak KKTC yasaları birçok yönden TC.yasalarına göre farklılıklar da arzeder. Örneğin KKTC yasaları gereğince yargıçlar avukat ve savcılar arasından seçilip atanmaktadır. Savcılar da mevzuat gereği avukat addedilmekte ve münhal kadronun doldurulması sözkonusu olduğu zaman onlarda, avukatlar gibi , Adliye Kuruluna başvurabilmektedirler.

Yargıçlara ilişkin idare ve disiplin konuları Yüksek Adliye Kurulu konusuna göre Yüksek Mahkeme ve Yüksek Adliye Kurulu tarafından karara bağlanır. Yargıçların dışındaki personelin disiplin işlemleri ise bağımsız Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından götürülür.

KKTC Yasaları için aşağıdaki linkleri takip ediniz: