Kategoriler
Yeni Yasalar

Tüketici Yasaları

Tüketiciyi Koruma yasaları tüketici haklarını koruma amacını güderler. Başka bir deyişle Tüketiciyi Koruma yasası, diğer bir ifade ile Tüketiciyi Koruma Hakkındaki yasanın amacı; Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle mükelleftir. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmeye mecburdur. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Tüketici yasaları ve tüketici hukuku ile ilgili kaynaklar şunlardır:

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku mevzuatı

Tüketici hakları ve tüketici hukuku forumları (hukuki.net)