Kategoriler
Yeni Yasalar

Orman Yasaları

Herkesin bildiği üzere ormanlar ülkemizin çok önemli ekonomik ve doğal kaynaklarıdır. Orman yasaları ve birçok düzenleme ile koruma altına alınan ormanlar, bilinçsiz veya kasıtlı hareketlerle zarara uğratılmaktadır.

Orman yasaları gerek devletin ve gerekse toplumun ormanlara bakış açısını, onları koruma yöntem ve niyetini ortaya koyan kanun metinleridir. Bu çerçevede Türkiye’de Çevre ve Orman bakanlığı, orman yasalarının kendisine vermiş bulunduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.

Orman mevzuatını düzenleyen Orman Yasaları şunlardır:

6831 sayılı Orman Kanunu , 4999 sayılı Orman kanunuda değişiklik yapılmasına dair yasa ile köklü değişikliklere uğramıştır. TBMM Kabul tarihi 5.11.2003 değişiklikleri
4999 sayılı yasa
bağlantısından okuyabilirsiniz.

Orman mevzuatını ilgilendiren diğer yasalar:

  • 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
  • 4999 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  • 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu
  • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
  • 5192 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  • 5304 sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  • 5400 sayılı Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  • 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu