Kategoriler
Yeni Yasalar

Ceza Yasaları

AB Uyum sürecinde ceza yasaları üzerinde birçok temel değişiklikler yapılmış Yeni TCY (Yeni Türk Ceza yasası) ve Ceza Muhakeme Yasaları ile ceza hukukunda büyük ölçüde yenilikler yapılmıştır.

Önceki Ceza yasalarımız katı Italyan (Bologna) ceza yasalarından alıntı olduğundan toplumumuza uymadığı uzun yıllar ceza hukukçuları tarafından tartışılmış, bir çok Ceza hukuku profesörleri tarafından çok uzun yıllar süren çalışmalar sonucu bugünkü halini almıştır. Ceza yasaları herşeyden önce suç işlemeyi önleyici, adil ve yaptırım gücü açısından da caydırıcı olmaldır.

Ceza Yasaları ve ceza infaz mevzuatı hakkındaki bilgilere, bilimsel makalelere, yargıtay ceza daireleri içtihatları ve tartışmalara şu sayfalardan ulaşabilirsiniz ;

Ceza, Ceza Muhakemesi ve Ceza infaz hukuku ile ilgili yasalar

Ceza Hukuku forumları

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza infaz Hukuku

 Ceza hukuku