Kategoriler
Yeni Yasalar

Af Yasaları

Uzun seneler hukukumuzda bir çok sanığın veya mükellefin beklediği ve neredeyse teamül haline gelen af yasaları çok sık çıkarıldığından bunun zararları kavranmış olacak ki TBMM son yıllarda pek fazla af yasaları yapma yoluna gitmemiştir.

Gerçekten de çok sık çıkan af yasaları, kamu düzenini bozmakta, adalete olan güveni sarsmaktadır. Cezanın caydırıcı olmasını da bir nevi engelleyen af yasaları, kanımızca toplumsal bir barışın tesis edilmesi hali dışında kullanılmamalıdır.

Sık çıkan ceza affı veya vergi affı yasaları insanları rehavete sürüklemekte, devlet bana nasılsa ceza vermez, nasılsa beni affeder de vergiyi avantajlı şekilde öderim düşüncesine itmektedir ki işte bu yasaların yaptırım gücünü zedelemektedir. Çok sık çıkan af yasaları adalet hissini bu yönden de sarsmaktadır. Şöyle ki;

Devamlı Af yasalarının çıktığını gören ve yasalara saygılı vatandaş, suç işlememekle hataya düştüğünü, vergiyi zamanında ödemesinin adeta cezalandırıldığını, vergi ödemeyip de af yasalarının çıkmasını beklese idi elde edeceği kar hakkında serzenişte bulunmaktadır ki haklıdır.

Bu neden ile yeni af yasaları çıkarılırken tüm bu hususların değerlendirildikten sonra yasanın çıkarılmasını, yasalara saygılı insanların da adalet hissini köreltmemek adına bu konuda çok titiz davranılması gerektiğini düşünüyoruz.