Kategoriler
Yeni Yasalar

Internet Yasaları

Bilişim hukuku ve internet yasaları :

Dünya ve Türk internetindeki gelişmeler, daha çok artan internet kullanıcısının içinde bulunduğu durum, son zamanlarda internet yasalarına ihtiyaç doğmasına neden olan suçlara mesken olmuştur.

Temel Ceza yasaları ile açıkça tarif edilmeyen ve cezalandırılamayan bir çok internet suçu ve bilişim suçu işlenmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilişim ve internet hukuku hakkında düzenlemelere gidilmiş, TBMM tarafından yeni internet yasaları çıkarılmıştır.

Her ne kadar şu anki internet yasaları suçu önlemeye yetecek gibi görünmese de teknoloji ve hukukun artık iç içe girdiği bu yeni dönemde atılmış çok büyük bir adımdır. Yeni internet yasaları, internet cafe’lere, servis sağlayıcılara ve web sitesi sahiplerine bir takım sorumluluklar ve görevler yüklemektedir. Internet yasaları hakkındaki mevzuata, görüşlere, yorumlara ve bilimsel makalelere aşağıdaki bağlantılardan gözatabilirsiniz;

Bilişim Hukuku forumları

Bilişim, Fikri Sınai Haklar ve Basın Yayın Hukuku ile ilgili yasalar

 Internet hukuku sitesi

Fikri ve Sınai Haklar forumları

 Bilişim hukuku sitesi  

Basın ve Yayın Hukuku forumları

Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 sayılı Yasa