Kategoriler
Yeni Yasalar

Iş Yasaları

Yeni iş yasaları aslında hem işveren için hem de işçi açısından yeni düzenlemeler getirmekte. Bu itibarla eskiden ilgili yasalara iş değil işçi yasaları şeklinde eleştiri getirilmekteyken, TBMM’nce; Avrupa birliği uyum süreci ile birlikte çok daha yeni ve adil iş yasaları kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Iş yasaları , tüm iş hukuku mevzuatı ve işçi yasaları hakkında bilgilere, yorumlara ve mevzuata aşağıda verilen linklerden erişmeniz mümkündür;

Bireysel İş, Toplu İş, Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili yasalar

Bireysel iş Hukuku forumları

Toplu iş Hukuku forumları  

Insan Kaynakları

Iş Hukuku sitesi

Kategoriler
Yeni Yasalar

Emeklilik Yasaları

Çalışanlar, işçiler ve memurlar için tüm hayatları boyunca yaptıkları görev sonunda, yeni hayatları için en büyük özlemdir emeklilik kurumu. Birçok insan emeklilik yasaları hakkında bilgiler edinecek kaynak bulmaya çalışmakta ancak emeklilik yasalarının çok geniş ve kapsamlı olmaları nedeniyle çoğu zaman emeklilik yasaları hakkında bilgi sahibi olamamakta, emeklilik yasaları hakkında kulaktan dolma bilgiler ile hareket ederek telafisi mümkün olmayan zararlara uğramaktadırlar.

Emeklilik yasalarında çıkan en son değişiklikler neticesinde çoğu insan, geç yaşta emeklilik, tabutta emeklilik gibi sitemler ile yeni emeklilik yasalarını eleştirmişse de artık söz konusu yasada oturmuş durumdadır. Avrupa birliği uyum yasaları çerçevesinde ülkemizde cari olan emeklilik yasaları hakkındaki bilgilere, bilimsel makale ve görüşlere şu bağlantılardan göz atabilirsiniz:

Sosyal Güvenlik Hukuku forumları

Bireysel İş, Toplu İş, Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili yasalar

Kamu Hukuku forumları