Kategoriler
Yeni Yasalar

KKTC Yasaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları birçok düzenleme açısından Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına benzer.

Ancak KKTC yasaları birçok yönden TC.yasalarına göre farklılıklar da arzeder. Örneğin KKTC yasaları gereğince yargıçlar avukat ve savcılar arasından seçilip atanmaktadır. Savcılar da mevzuat gereği avukat addedilmekte ve münhal kadronun doldurulması sözkonusu olduğu zaman onlarda, avukatlar gibi , Adliye Kuruluna başvurabilmektedirler.

Yargıçlara ilişkin idare ve disiplin konuları Yüksek Adliye Kurulu konusuna göre Yüksek Mahkeme ve Yüksek Adliye Kurulu tarafından karara bağlanır. Yargıçların dışındaki personelin disiplin işlemleri ise bağımsız Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından götürülür.

KKTC Yasaları için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

 

Kategoriler
Yeni Yasalar

Avrupa Birliği Uyum Yasaları

AB UYUM Yasaları :

Avrupa birliğine üye olma süreci içinde TBMM tarafından çıkarılan yeni yasalara AB uyum yasaları denmektedir. Yeni çıkan yasalardan maksat, ya yasal düzenleme olmayan ya da yasal düzenleme olup da üzerilerinde değişiklik yapılan yasalardır. Avrupa birliği müktesabına uyum süresince sayısız yeni yasa çıkmış, TBMM bir çok yasaları da değiştirmiştir.

Konu hakkında tüm yasaları burada tek tek belirtmek yerine öncelikle Hukuki Net sitesinin Mevzuat kısmına gözatmanızı önemle hatırlatırız. Burada Avrupa Birliği Uyum yasaları denilen son çıkan  yasalar, yasa değişiklikleri ve bu yeni çıkan yasalar ve son yasa değişiklikleri hakkında geniş bilgiler bulabilirsiniz.