Kategoriler
Yeni Yasalar

KKTC Yasaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları birçok düzenleme açısından Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına benzer.

Ancak KKTC yasaları birçok yönden TC.yasalarına göre farklılıklar da arzeder. Örneğin KKTC yasaları gereğince yargıçlar avukat ve savcılar arasından seçilip atanmaktadır. Savcılar da mevzuat gereği avukat addedilmekte ve münhal kadronun doldurulması sözkonusu olduğu zaman onlarda, avukatlar gibi , Adliye Kuruluna başvurabilmektedirler.

Yargıçlara ilişkin idare ve disiplin konuları Yüksek Adliye Kurulu konusuna göre Yüksek Mahkeme ve Yüksek Adliye Kurulu tarafından karara bağlanır. Yargıçların dışındaki personelin disiplin işlemleri ise bağımsız Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından götürülür.

KKTC Yasaları için aşağıdaki linkleri takip ediniz: