Kategoriler
Yeni Yasalar

Vergi Yasaları

Özellikle vergi yasaları Türkiye’nin en çok değişen, en sık güncellenen ve yep yeni düzenlemelerin yapıldığı yasalardır. Kanun koyucu vergi ziyaını azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak için vergi yasalarını sık sık değiştirmek, yeni yeni tebliğler ve yönergeler ile vergi uygulamaları ve vergi hukukundaki açıkları örtmeye hatta yamamaya çalışmaktadır. Vergilendirilmemiş kazanç kutsal değildir prensibi gereğince vergi yasalarındaki bu yenilik ve değişiklikleri olağan ve normal karşılamak ile birlikte, VERGI AFFI düzenlemelerine ise pek sıcak bakmamaktayız. Zira vergi afları, vergisini ödeyemeyen için bir imkan olmasına rağmen, vergisini kasıtlı ödemeyenler, nasılsa vergi affı çıkar zihniyetindeki vergi mükellefleri açısından bakıldığında, vergilerini düzgün ödeyen vergi sorumluları için esefle karşılanan yasal düzenlemelerdir. Ve malesef vergi afları her seçim döneminde siyasi partilerin kozları arasında önemli bir yer tutmakatadır.

Güncel olarak vergi yasalarını takip edebileceğiniz, bilgi alabileceğiniz ve yorumlarda bulunabileceğiniz bazı linkler aşağıda verilmiştir;

Türk Vergi Sistemi, Tarh, Tahakkuk, Matrah, Vergi Uyuşmazlıkları, Cezai Hükümler hakkında bilgileri bulabileceğiniz Hukuki net vergi hukuku forumları ,

Hukuki net vergi hukuku mevzuatı 

Vergi Hukuku Sitesi

Kategoriler
Yeni Yasalar

Af Yasaları

Uzun seneler hukukumuzda bir çok sanığın veya mükellefin beklediği ve neredeyse teamül haline gelen af yasaları çok sık çıkarıldığından bunun zararları kavranmış olacak ki TBMM son yıllarda pek fazla af yasaları yapma yoluna gitmemiştir.

Gerçekten de çok sık çıkan af yasaları, kamu düzenini bozmakta, adalete olan güveni sarsmaktadır. Cezanın caydırıcı olmasını da bir nevi engelleyen af yasaları, kanımızca toplumsal bir barışın tesis edilmesi hali dışında kullanılmamalıdır.

Sık çıkan ceza affı veya vergi affı yasaları insanları rehavete sürüklemekte, devlet bana nasılsa ceza vermez, nasılsa beni affeder de vergiyi avantajlı şekilde öderim düşüncesine itmektedir ki işte bu yasaların yaptırım gücünü zedelemektedir. Çok sık çıkan af yasaları adalet hissini bu yönden de sarsmaktadır. Şöyle ki;

Devamlı Af yasalarının çıktığını gören ve yasalara saygılı vatandaş, suç işlememekle hataya düştüğünü, vergiyi zamanında ödemesinin adeta cezalandırıldığını, vergi ödemeyip de af yasalarının çıkmasını beklese idi elde edeceği kar hakkında serzenişte bulunmaktadır ki haklıdır.

Bu neden ile yeni af yasaları çıkarılırken tüm bu hususların değerlendirildikten sonra yasanın çıkarılmasını, yasalara saygılı insanların da adalet hissini köreltmemek adına bu konuda çok titiz davranılması gerektiğini düşünüyoruz.