Kategoriler
Yeni Yasalar

Tüketici Yasaları

Tüketiciyi Koruma yasaları tüketici haklarını koruma amacını güderler. Başka bir deyişle Tüketiciyi Koruma yasası, diğer bir ifade ile Tüketiciyi Koruma Hakkındaki yasanın amacı; Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle mükelleftir. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmeye mecburdur. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Tüketici yasaları ve tüketici hukuku ile ilgili kaynaklar şunlardır:

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku mevzuatı

Tüketici hakları ve tüketici hukuku forumları (hukuki.net)

Kategoriler
Yeni Yasalar

Vergi Yasaları

Özellikle vergi yasaları Türkiye’nin en çok değişen, en sık güncellenen ve yep yeni düzenlemelerin yapıldığı yasalardır. Kanun koyucu vergi ziyaını azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak için vergi yasalarını sık sık değiştirmek, yeni yeni tebliğler ve yönergeler ile vergi uygulamaları ve vergi hukukundaki açıkları örtmeye hatta yamamaya çalışmaktadır. Vergilendirilmemiş kazanç kutsal değildir prensibi gereğince vergi yasalarındaki bu yenilik ve değişiklikleri olağan ve normal karşılamak ile birlikte, VERGI AFFI düzenlemelerine ise pek sıcak bakmamaktayız. Zira vergi afları, vergisini ödeyemeyen için bir imkan olmasına rağmen, vergisini kasıtlı ödemeyenler, nasılsa vergi affı çıkar zihniyetindeki vergi mükellefleri açısından bakıldığında, vergilerini düzgün ödeyen vergi sorumluları için esefle karşılanan yasal düzenlemelerdir. Ve malesef vergi afları her seçim döneminde siyasi partilerin kozları arasında önemli bir yer tutmakatadır.

Güncel olarak vergi yasalarını takip edebileceğiniz, bilgi alabileceğiniz ve yorumlarda bulunabileceğiniz bazı linkler aşağıda verilmiştir;

Türk Vergi Sistemi, Tarh, Tahakkuk, Matrah, Vergi Uyuşmazlıkları, Cezai Hükümler hakkında bilgileri bulabileceğiniz Hukuki net vergi hukuku forumları ,

Hukuki net vergi hukuku mevzuatı 

Vergi Hukuku Sitesi