Kategoriler
Yeni Yasalar

Özel Güvenlik Yasaları

Özel güvenlik hizmetleri hakkındaki yasalar ve güvenlik mevzuatı külliyatı aşağıda olup, konuya özel yasa 5188 sayılı kanundur.

2004 tarihine kadar her hangi bir kanuni mevzuatı bulunmayan özel güvenlik hizmeti sektörü, güvenlik görevlileri ve güvenlik firmalarının görev, yetki ve sorumlulukları ile Özel güvenlik hizmetleri hakkında hukuki düzenlemeler 5188 sayılı kanun ile düzenlenmiş olup, 5188 sayılı  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR YASANIN kabul tarihi 10/06/2004 olup,  26/06/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (2011 yılı itibari ile torba yasa ile özel güvenlik kanunu tasarısı 2011 Mart ayında TBMM’nde kabul edilmiş, son hali itibari ile esaslı değişikliklere uğramamıştır).

Yasanın tam metni :

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ya da Özel güvenlik hizmetleri kanunu .

Güvenlik yasasının uygulaması ve yürütülmesine ilişkin yönetmelik ise (Özel Güvenlik Yönetmeliği) 07-10-2004 tarihli  25606 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş, böylelikle 5188 sayılı yasanın uygulaması hakkında takip edilecek yöntemler ve kurallar işbu özel güvenlik yasaları ve mevzuat bütünlüğü ile hüküm altına alınmıştır.

Güvenlik mevzuatı ile ilgili ayrıntılı bilgiler için guvenlikyasasi.com ve ozelguvenlikyasasi.com sayfalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

Kategoriler
Yeni Yasalar

Yeni Çek Yasaları

Mevzuatımızda 1985 tarihinden bugüne kadar yürürlükte bulunan 3167 sayılı çek yasası ve bu yasayı değiştiren çeşitli çek yasaları bulunmaktadır.

Çek yasalarındaki ağır cezai müeyyideler, karşılıksız çek tanzim eden birçok kişinin mağdur ve sanık olmasına neden olmuş, ekonomik krizlerde arkası karşılıksız olarak yazılan çeklerde büyük artışlar meydana gelmiş ve neticede bir çok kişi ve şirket sanık sıfatı ile Ceza Mahkemelerinde yargılanmış, karşılıksız çek suçundan dolayı ceza alarak, cezaevine girmiştir.

2003 senesinde 3167 sayılı çek kanunu, 4814 sayılı yasa ile bir takım değişikliklere uğramışsa da ve çek affı olarak nitelendirilse de ihtiyaçlara cevap verememiş, en son Aralık 2008 tarihinde yapılması gereken bir yasal düzenlenme hükümet tarafından unutularak gizli bir çek affı gelmiştir.

Çek affı olarak nitelendirilebilecek bu ihmalin ardından artan şikayetler ve 2009 ekonomik çalkantısı hükümeti yeni bir çek yasası yapmaya mecbur bırakmış ve çok kısa bir çalışmanın ardından 5941 sayılı çek yasası 14.12.2009 tarihinde TBMM’nde kabul edilmiştir. 3167 ve 5941 sayılı çek yasaları mukayese edildiğinde aralarında ciddi farklar olmamakla birlikte karşılaştırması yapıldığında en önemli değişiklik çek sanığının borcu ödeme vaadinde bulunarak hapis cezasından kurtulabilmesidir.

Karşılaştırmasını yapabilmeniz ve yasaların tam metinlerine ulaşabilmeniz için bunları aşağıda listeliyoruz.

Türkiye’de bugüne kadar çıkmış çek yasaları ise şunlardır :

Ayrıca çekler hakkında yeni düzenlemeler, çek suçları ve karşılıksız çek cezaları için şu forumlara gözatmanızda yarar vardır.